“Aus/aves de Mallorca”

Edita: Birding and Nature Majorca
Any: 2.018
Textos: Maties Rebassa
Mapes i fenologies: Josep Manchado
Disseny i maquetació: M. Carmen Oriola
Fotografies: Sebastià Torrens, amb la col·laboració de
Juan Sagardia, Mario Suárez i Maties Rebassa
Idiomes: català i castellà

La guia “Aus de Mallorca, on i quan observar-les” està pensada tant per a no iniciats com per a experts de l’ornitologia balear.

En les seves pàgines el lector trobarà:
• Informació rigorosa i actualitzada sobre totes i cada una de les espècies d’aus observades.
• 200 fitxes amb fotos de qualitat, mapes detallats de presència, diagrames fenològics, descripció de plomatges i abundància de cada espècie.
• Checklist de les 371 espècies citades a Mallorca en estat salvatge, més altres 9 de procedència dubtosa.

Es tracta, en definitiva, d’un llibre atractiu i divulgatiu, que a la vegada és també una guia de consulta especialitzada i un petit atles de distribució de les aus de Mallorca, Cabrera i Dragonera.